SHIB Price: Shiba Inu Whale Shifts 4 Tln SHIB As Community Burns 13 Mln Coins, What's Happening? – CoinGape

SHIB Price: Shiba Inu Whale Shifts 4 Tln SHIB As Community Burns 13 Mln Coins, What’s Happening?  CoinGape